Udruga za održivi razvoj otoka Rave

parallax background

Otok RavaNalazi se u Jadranskom moru, a u Zadarskom arhipelagu.

Udaljen je od kopna (Grad Zadar) 16 n.m. i relativno dobro povezan brodskom i trajektnom linijom s lukom Grada Zadra, pogotovo u ljetnim mjesecima.

Površina otoka je 3,65km2. Napućen je sa 80-tak stanovnika koji obitavaju u 2 mjesta, Veloj Ravi i Maloj Ravi. Stanovništvo je uglavnom starije životne dobi (+65). Naš je otok poznat po relativno blagoj klimi jer je od sjevernih vjetrova (bura, tramontana…) zaštićen otokom Ižem, a od južnih i zapadnih vjetrova (jugo, pulenat…) Dugim otokom. To je rezultiralo vrlo bogatom florom i faunom.

Rava je maslinarki otok, 90% poljoprivrednih aktivnosti vezan je uz masline. Osim maslinarstvom stanovništvo otoka bavi se i ribarstvom.

Novosti

Novosti iz rada naše udruge

 

Održivost geografski izoliranih/udaljenih otoka

Zbog svoje su geografske izoliranosti te drugih posebnosti i brojni hrvatski naseljeni otoci su konstatno suočeni s trendom izrazite depopulacije.

Značajni čimbenik koji doprinosi stalnoj depopulaciji hrvatskih otoka je i problematika zapošljivosti i povezane socijalne uključenosti mladih otočana.

„Promicanje zapošljivosti mlade populacije na
geografski izoliranim/udaljenim otocima“

Zapošljivost

je stalna konkurentnost pojedinca na tržištu rada s obzirom na potrebna znanja, vještine i sposobnosti koje se traže.

Riječ je o potrebi da se stalno zaposlenje zamijeni stalnim razvojem i osiguranjem najnovijih znanja i vještina koje tržište rada zahtijeva, tj. stalnom zapošljivošću. Odgovornost u tome imaju i organizacija i pojedinac. U modernom svijetu rada, koje uključuje različite promjene i restrukturiranja, te općenito veću nesigurnost, sveje manje bitan pojam same zaposlenosti, a sve veće značenje poprima konstrukt zapošljivosti.

Socijalna uključenost

se definira kao afirmativna aktivnost na promjeni uvjeta koji su doveli do socijalne isključenosti, tj. kao proces kojim se nastoji osigurati da svatko, neovisno o svom iskustvu i okolnostima, može ostvariti puni potencijal u životu.

Općenito se socijalna isključenost odnosi na nesudjelovanje u društvu pri čemu se naglašava višedimenzionalna, višeslojna i dinamična priroda problema. Definicije koncepta su raznovrsne, ali pritom dijele sljedeća zajednička obilježja:

(a) Nedostatak sudjelovanja

(b) Višedimenzionalnost

(c) Dinamičnost

(d) Višeslojnost